Þjóðhagur

Áfram lág verðbólga þrátt fyrir kröftugan hagvöxt

Hagfræðideild Landsbankans hefur gefið út nýja þjóðhags- og verðbólguspá fyrir tímabilið 2017-2019. Samkvæmt spánni er bjart framundan og líklegt að áframhald verði á þeim lífskjarabata sem verið hefur síðustu ár. Hagfræðideild spáir 6,7% hagvexti á þessu ári sem kemur þá í kjölfar 7,2% hagvaxtar á síðasta ári. Á næstu tveimur árum er hins vegar gert ráð fyrir að nokkuð dragi úr vextinum en að hann verði góður í samanburði við helstu viðskiptalönd. Þrátt fyrir töluverða spennu í hagkerfinu og mikinn vöxt eru horfur um verðbólguþróun næstu árin góðar.

31. maí 2017  |  Hagfræðideild

Í spánni er gert ráð fyrir að megindrifkraftar hagvaxtar á næstu árum verði útflutningur, einkaneysla og fjármunamyndun en að hið fyrstnefnda verði þó veigamest a.m.k. á þessu ári. Gert er ráð fyrir að vöxtur útflutnings verði 10% á þessu ári, borinn af vexti ferðaþjónustu. Áhrif vaxtar í ferðaþjónustu á þessu ári á hagvöxt verða því töluvert mikil. Vöxtur einkaneyslu verður 6,7% á þessu ári og jákvæður bæði árin 2018 og 2019 en vöxturinn á spátímabilinu er studdur af forsendunni um áframhaldandi vöxt kaupmáttar. Gert er ráð fyrir að verðbólgan fari lítillega yfir verðbólgumarkmið á fjórða ársfjórðungi þessa árs og fyrsta ársfjórðungi næsta árs en að öðru leyti verði hún undir verðbólgumarkmiðinu á spátímabilinu. Ein af lykilforsendum hagstæðrar verðbólguspár er forsendan um frekari styrkingu krónunnar á næstu árum en sú forsenda styðst við væntingar um áframhald á verulegum afgangi á vöru- og þjónustuviðskiptum.

Ýmsir óvissuþættir gætu haft veruleg áhrif á spána

Töluverð óvissa er um þróun efnahagsmála á næstu árum sem gæti leitt til töluverðra frávika frá spá Hagfræðideildar. Óvissa um fjölgun ferðamanna á næstu árum er mikil vegna styrkingar krónu á síðustu árum. Landið er nú dýrt í samanburði við flest önnur lönd og því spurning hvar sársaukamörk ferðamanna liggja. Í spánni er gert ráð fyrir áframhaldandi fjölgun ferðamanna á næstu árum en fjölgunin verði hlutfallslega mun minni en síðustu ár. Ef spáin gengur ekki eftir og ferðamönnum fækkar í stað þess að fjölga á næstu misserum myndi það að öðru óbreyttu draga umtalsvert úr hagvexti í gegnum minni útflutning, minni einkaneyslu og minni fjárfestingu. Auk þess myndi það hafa í för með sér veikari krónu en ella og hærri verðbólgu. Aðrir veigamiklir óvissuþættir hvað verðbólguþróun næstu ára áhrærir eru gengisþróun krónunnar en einungis nokkrir mánuðir eru síðan fjármagnshöftum á innlenda aðila var að fullu aflétt. Þessu til viðbótar er töluverð óvissa varðandi verðþróun á húsnæði en það hefur verið og mun áfram verða ráðandi þáttur í verðbólguþróuninni á næstu misserum. Að auki mun launaþróun geta sett strik í reikninginn en fjöldi kjarasamninga er þegar laus eða mun losna á þessu ári. Að lokum er óvissa varðandi umfang verðlagsáhrifa aukinnar samkeppni með tilkomu erlendra smásöluverslana. Nú þegar má greina áhrif af opnun Costco á verðlag ýmissa vara hjá samkeppnisaðilum og ekki ólíklegt að verð á ýmsum vörum muni lækka frekar á næstu mánuðum.

Þjóðhagur: Þjóðhags- og verðbólguspá Hagfræðideildar Landsbankans – maí 2017

Póstlistar

Þú getur fengið reglulegar tilkynningar um nýtt útgáfuefni Landsbankans með því að skrá þig á póstlista. Bankinn gefur út fjölbreytt efni um fjármál, efnahagsmál, eignastýringu og ýmislegt fleira.

Skráðu þig á póstlista

Fyrirvari

Innihald og form þeirra greininga sem birtast hér er unnið af starfsmönnum Hagfræðideildar Landsbankans hf. og byggist á aðgengilegum opinberum upplýsingum á þeim tíma sem þær voru unnar. Mat á þeim upplýsingum endurspeglar skoðanir starfsmanna Hagfræðideildar Landsbankans á þeim degi þegar þær voru dagsettar, en þær geta breyst án fyrirvara

468aec00-c080-11e6-a582-0050568800ef

No filter applied

Tengdar greinar