Hagsjá

Spáum óbreyttum stýrivöxtum

Miðvikudaginn 14. mars næstkomandi kynnir peningastefnunefnd Seðlabankans aðra stýrivaxtaákvörðun ársins. Hagþróun frá síðasta fundi nefndarinnar í febrúar síðastliðnum bendir eindregið til þess að vöxtum verði, rétt eins og í febrúar, haldið óbreyttum.

8. mars 2018  |  Hagfræðideild

Samantekt

Við teljum mestar líkur á að peningastefnunefnd Seðlabankans ákveði að halda stýrivöxtum óbreyttum á næsta fundi nefndarinnar en ákvörðunin verður tilkynnt 14. mars. Stutt er frá síðustu vaxtaákvörðun nefndarinnar en hún var tilkynnt 7. febrúar en þá komu jafnframt út Peningamál með endurskoðaðri þjóðhags- og verðbólguspá. Að okkar mati hafa litlar markverðar breytingar orðið á helstu hagstærðum frá síðustu vaxtaákvörðun þegar allir nefndarmenn voru sammála um óbreytta vexti. Líklegt er því að nefndin komist að sömu niðurstöðu á næsta fundi.Nýjar þjóðhagsreikningatölur gætu ýtt á vaxtabreytingu

Á föstudaginn koma tölur um þjóðhagsreikninga fyrir fjórða fjórðung síðasta árs. Um leið fæst bráðabirgðamat á hagvexti síðasta árs. Þessar nýju tölur gætu haft áhrif á niðurstöðu nefndarinnar. Seðlabankinn hefur á síðustu fjórðungum fært niður hagvaxtarspá sína fyrir síðasta ár. Nýjasta spá bankans gerir ráð fyrir 3,4% hagvexti á síðasta ári. Komi í ljós kröftugri hagvöxtur en spá Seðlabankans gerði ráð fyrir gæti það aukið líkurnar á vaxtahækkun. Bendi bráðabirgðatölur Hagstofunnar hins vegar til þess að hagvöxtur hafi verið minni en spá Seðlabankans eykur það líkurnar á vaxtalækkun. Hér skiptir þó samsetningin á hagvextinum einnig máli enda hafa einstakir liðir þjóðhagsreikninga mismikil áhrif á framleiðsluspennuna. Sem dæmi væri vaxtahækkun líklegri ef hagvöxtur er fremur knúinn áfram af vexti einkaneyslu en fjárfestingu þar sem hið síðarnefnda dregur úr framleiðsluspennu þegar fram í sækir.

Lesa Hagsjána í heild

Hagsjá: Spáum óbreyttum stýrivöxtum (PDF)

Póstlistar

Þú getur fengið reglulegar tilkynningar um nýtt útgáfuefni Landsbankans með því að skrá þig á póstlista. Bankinn gefur út fjölbreytt efni um fjármál, efnahagsmál, eignastýringu og ýmislegt fleira.

Skráðu þig á póstlista

Fyrirvari

Innihald og form þeirra greininga sem birtast hér er unnið af starfsmönnum Hagfræðideildar Landsbankans hf. og byggist á aðgengilegum opinberum upplýsingum á þeim tíma sem þær voru unnar. Mat á þeim upplýsingum endurspeglar skoðanir starfsmanna Hagfræðideildar Landsbankans á þeim degi þegar þær voru dagsettar, en þær geta breyst án fyrirvara

No filter applied

Tengdar greinar