Hagsjá

Vinnumarkaður áfram í óvissu – starfandi fólki fækkar og atvinnuleysi eykst

Samkvæmt staðgreiðsluskrá er meðalatvinnuleysi 3,3%. Fyrr á árinu var reiknað með verulega auknu atvinnuleysi eftir því sem liði á árið og að staða á vinnumarkaði myndi versna en þróunin hefur verið hægari en reiknað var með.

5. nóvember 2019  |  Hagfræðideild

Samantekt

Samkvæmt niðurstöðum vinnumarkaðskönnunar Hagstofunnar er áætlað er að um 207 þús. manns hafi verið á vinnumarkaði í september 2019, sem jafngildir 80,3% atvinnuþátttöku. Af þeim voru u.þ.b. 200 þús. starfandi og 6.700 atvinnulausir. Starfandi fólki hefur fjölgað mikið í þeirri uppsveiflu í hagkerfinu sem nú er að ljúka. Sé litið á niðurstöður vinnuaflskönnunar hefur meðaltal fjölda starfandi verið nokkuð stöðugt síðustu sex mánuði.
Niðurstöður úr staðgreiðsluskrá sýna einnig að fjöldi starfandi fólks á fyrri hluta ársins er næstum sá sami og var á sama tíma í fyrra. Innlendum starfsmönnum á vinnumarkaði hefur fækkað um 1,8% á þessum tíma, en erlendu starfsfólki fjölgað um 5,8%. Sé litið á tímabilið frá upphafi ársins 2014 fram á mitt ár 2019 hefur starfandi fólki fjölgað að meðaltali um 3,2% milli ára. Þar af hefur erlendu starfsfólki fjölgað að meðaltali um 15,3% á ári og innlendu um 1,3%. Á 2. ársfjórðungi í ár var erlendu starfsfólki enn að fjölga, en innlendu starfsfólki hafði fækkað um rúm 2% milli ára. Á seinni hluta ársins 2016 og seinni hluta 2017 fjölgaði erlendu starfsfólki að jafnaði um meira en fjórðung milli ára.

Eins og áður segir voru 6.700 manns atvinnulausir í september samkvæmt vinnumarkaðskönnun Hagstofunnar, eða um 3,2% af vinnuafli. Samkvæmt tölum Vinnumálastofnunar voru um 7.100 manns á atvinnuleysiskrá í lok september, 3.830 karlar og 3.270 konur. Karlar voru því um 54% atvinnulausra, en voru um 52% í september í fyrra. Aukning skráðs atvinnuleysis á síðustu 12 mánuðum hefur því bitnað hlutfallslega verr á konum en körlum. Frá því í desember hefur atvinnulausum körlum fjölgað um u.þ.b. 1.040 og konum um u.þ.b. 770.

Nú í lok september voru rúmlega 2.600 erlendir starfsmenn á atvinnuleysisskrá, eða 37,1% atvinnulausra. Í lok desember sl. voru erlendir starfsmenn 35,4% atvinnulausra þannig að hlutfall þeirra hafði aukist nokkuð frá því í desember. Erlendum atvinnulausum hefur því fjölgað hlutfallslega meira en innlendum á þessu ári.

Sé litið á fjölda starfandi á vinnumarkaði samkvæmt staðgreiðsluskrá má sjá að atvinnuleysi innlendra starfsmanna er um 2,6% af þeim sem eru á vinnumarkaði. Atvinnuleysi erlendra starfsmanna er hins vegar 6,2% og meðalatvinnuleysi allra 3,3%.

Vikulegur vinnutími var að jafnaði 38,7 stundir í september og hafði fjölgað um 0,8 stundir frá fyrra ári. Sé miðað við 12 mánaða meðaltal var vinnutíminn nú í september 38,9 stundir sem er 0,1 stundum styttri en í júlí 2018.

Séu breytingar á fjölda starfandi og vikulegum vinnutíma teknar saman milli ársfjórðunga hefur vinnuaflsnotkun aukist nær samfellt allt frá árinu 2012. Á 3. ársfjórðungi í ár dróst fjöldi starfandi saman um 0,4% og vinnutími lengdist um 0,1%. Vinnuaflsnotkun minnkaði því um 0,3% milli ára, en það gerðist síðast á 3. ársfjórðungi 2016 og þar á undan á árinu 2012.

Fyrr á árinu var reiknað með verulega auknu atvinnuleysi eftir því sem liði á árið og að staða á vinnumarkaði myndi versna. Þróunin hefur verið hægari en reiknað var með.

Fjöldi uppsagna í lok 3. ársfjórðungs hefur væntanlega aukið nokkuð á svartsýni um þróun vinnumarkaðar á næstunni. Í þessu sambandi beinast augun fyrst og fremst að ferðaþjónustu, en einnig að byggingamarkaði. Spurningin um næstu loðnuvertíð skiptir líka miklu sums staðar á landinu.

Líklegt má telja að atvinnuleysi muni aukast eitthvað á næstu misserum, þó ekki eins mikið og reikna mátti með á tímabili. Hagfræðideild reiknar með að skráð atvinnuleysi verði 3,6% í ár, 4% á árinu 2020 og 3,5% á árunum 2021 og 2022.

Lesa Hagsjána í heild

Hagsjá: Vinnumarkaður áfram í óvissu – starfandi fólki fækkar og atvinnuleysi eykst (PDF)

Póstlistar

Þú getur fengið reglulegar tilkynningar um nýtt útgáfuefni Landsbankans með því að skrá þig á póstlista. Bankinn gefur út fjölbreytt efni um fjármál, efnahagsmál, eignastýringu og ýmislegt fleira.

Skráðu þig á póstlista

Fyrirvari

Innihald og form þeirra greininga sem birtast hér er unnið af starfsmönnum Hagfræðideildar Landsbankans hf. og byggist á aðgengilegum opinberum upplýsingum á þeim tíma sem þær voru unnar. Mat á þeim upplýsingum endurspeglar skoðanir starfsmanna Hagfræðideildar Landsbankans á þeim degi þegar þær voru dagsettar, en þær geta breyst án fyrirvara.

No filter applied

Tengdar greinar