Hagsjá

Eiginfjárstaða sjávarútvegsins aldrei sterkari

Eiginfjárstaða íslensks sjávarútvegs hefur styrkst með hverju árinu frá hruni og hefur hún aldrei mælst sterkari.

15. mars 2018  |  Hagfræðideild

Samantekt

Eiginfjárhlutfall íslensks sjávarútvegs nam 42,2% í árslok 2016. Þetta er hæsta hlutfall sem mælst hefur frá því Hagstofan hóf að safna gögnum um rekstrartölur sjávarútvegsins árið 1997. Á árunum 1997 til 2007 var eiginfjárhlutfallið fremur stöðugt eða á bilinu 24 til 31%. Árið 2008 urðu hins vegar mikil umskipti vegna mikillar veikingar krónunnar og varð eiginfjárhlutfallið þá neikvætt um 18%. Þessi mikla breyting skýrist af því að íslenskur sjávarútvegur hefur lengi vel verið að mestu leyti fjármagnaður í erlendri mynt enda eru tekjur greinarinnar að mestu leyti í erlendum myntum. Síðan 2008 hefur leiðin legið stöðugt upp á við.


Sjávarútvegurinn hefur greitt niður skuldir

Heildarskuldir sjávarútvegsins urðu mestar árið 2008 þegar þær námu 403 ma. kr. en þær voru síðan komnar niður í 250 ma. kr. í lok árs 2016. Skuldirnar höfðu þannig lækkað um 153 ma. kr. á þessu tímabili. Skuldirnar eru að langmestu leyti í erlendri mynt. Ef skuldirnar hefðu einungis breyst í samræmi við breytingar á gengi krónunnar milli áranna 2008 og 2016 ættu skuldirnar að hafa verið 301 ma. kr. en ekki 250 ma. kr í árslok 2016. Mismunurinn þarna á milli liggur nettó uppgreiðslu skulda á þessu tímabili. Bæði uppgreiðslu af höfuðstól en einnig vegna samningsbundinna afborgana af lánum.

Lesa Hagsjána í heild

Hagsjá: Eiginfjárstaða sjávarútvegsins aldrei sterkari (PDF)

Póstlistar

Þú getur fengið reglulegar tilkynningar um nýtt útgáfuefni Landsbankans með því að skrá þig á póstlista. Bankinn gefur út fjölbreytt efni um fjármál, efnahagsmál, eignastýringu og ýmislegt fleira.

Skráðu þig á póstlista

Fyrirvari

Innihald og form þeirra greininga sem birtast hér er unnið af starfsmönnum Hagfræðideildar Landsbankans hf. og byggist á aðgengilegum opinberum upplýsingum á þeim tíma sem þær voru unnar. Mat á þeim upplýsingum endurspeglar skoðanir starfsmanna Hagfræðideildar Landsbankans á þeim degi þegar þær voru dagsettar, en þær geta breyst án fyrirvara.

44cd75d0-283a-11e8-8924-0050568800ef

No filter applied

Tengdar greinar